ADATKEZELÉSI NYILATKOZAT


A weboldal használata során rendelkezésünkre bocsátott adataidat bizalmasan kezeljük, harmadik fél részére nem adjuk át, kivéve ha az a teljesítés érdekében alvállalkozónkként működik közre, például a futárszolgálatnak átadott kiszállításhoz szükséges információk. Adataid kezelésekor a Személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvénynek megfelelően járunk el.

Neved, e-mail címed megadásával feliratkozol hírlevelünkre, melyben kizárólag a szolgáltatás teljesítéséhez szükséges információkról, akcióinkról, szolgáltatásainkról, termékeinkről küldünk tájékoztatást. A hírlevélről bármikor lehetőséged van leiratkozni a hírlevélben feltüntetett Leiratkozás gomb segítségével.

A megrendelt termékről számla készül, mely a hatályos jogszabályokban előírt módon és ideig tárolásra kerül.

A rendszerünkben tárolt adataidnak törlését, módosítását bármikor írásban kérheted, de ettől független módon törölheted magad az esetlegesen hírlevélre feliratkozottak listájáról, anélkül hogy regisztrációd törlésre kerülne.

Az üzemeltető weboldalának tárhelyszolgáltatója

Drávanet Zrt. 1138 Budapest Váci út 188., Telefon: 80/811-118, Fax: 1/890-0891, Email: info@dravanet.hu

Az Európai Parlement és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (GDPR) alapján önkéntes, konkrét, tájékoztatáson alapuló, külső befolyástól mentes egyértelmű hozzájárulásomat adom a személyes adataim kezeléséhez a következő adatkezelő számára: ENC-kölcsönző Kft. 2100 Gödöllő, Mátyás király utca 6. adószáma: 26251725-2-13 

Az érintett adatok tárolásának időtartama: visszavonásig

Hozzájárulás tárgyában érintett adatok

 • név

 • telefonszám

 • email cím

 • számlázási cím

 • szállítási cím

 • (átutalásos fizetés, illetve postai leadás esetén) bankszámlaszám

Az adatkezelő neve: Nagy Dénes

elérhetősége: denes.nagy@enc-kolcsonzo.hu

Az adatkezelés célja:

 • kommunikáció, kapcsolattartás

 • üzleti adminisztráció, be- és kifizetések feldolgozása

 • kapcsolattartói címtárak kezelése

 • jogi előírásoknak való megfelelés

 • könyvelés, pénzügy, könyvvizsgálat

 • költségek megtérítése

 • üzleti műveletek, ideértve az ügyfelek megrendeléseinek feldolgozását és teljesítését

 • csalás és más jogellenes tevékenységek, igények és egyéb követelések elleni védelem

Adatfeldolgozók felé az adatok részben vagy egészben továbbításra kerülnek.

Adatfeldolgozók:

1.

Code Wave j.d.o.o. Cím: 21220 Trogir, Dr. Franje Tuđmana 2/1.Adószám: HR25128745464

2.

Educomm Bt. Cím: 2100 Gödöllő, Mátyás király utca 6.Adószám: 21936542-2-13

3.

Google LLC

1600 Amphitheatre Parkway Montain View CA 94043 USAilletve Google Ireland Limited Gordon House Barrow Street Dublin 4Adószám: IE 6388047V

Tájékoztatjuk, hogy Önnek, mint természetes személynek az adatkezelés során az Európai Parlement és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletének értelmében Önt az alábbi jogok illetik meg:

 • kérheti egy vagy több adatának korlátozását

 • kérheti, hogy az automatizált döntés hatálya ne terjedjen ki Önre

 • kérheti adatainak átadását vagy továbbítását

 • tájékoztatást kérhet a kezelt adatokról, jogalapról, célról és a kezelés időtartamáról

 • kérheti egy vagy több adatának módosítását

 • kérheti adataihoz való hozzáférését

 • tiltakozhat egy vagy több adata kezelése ellen

 • kérheti, hogy töröljük egy vagy több adatát

 • panaszt jogosult benyújtani a következő elérhetőségek valamelyikén:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság Székhely: 1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c Postacím:1530 Budapest, Pf.: 5.Telefonszám: +36 (1) 391-1400Központi elektronikus levélcím: ugyfelszolgalat@naih.hu

Amennyiben bármilyen kérésed vagy kérdésed van az adatkezeléssel kapcsolatban, kérelmedet postai úton a 2100 Gödöllő, Mátyás király utca 6. címre vagy elektronikusan a info@enc-kolcsonzo.hu címre küldheted. Válaszainkat késedelem nélkül, de legfeljebb 30 napon belül küldjük az általad meghatározott címre.

A rendelet szövege: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679&from=HU

Nyilatkozom, hogy megrendelésem leadásával önkéntes, konkrét, tájékoztatáson alapuló, külső befolyástól mentes egyértelmű hozzájárulásomat adom a személyes adataim kezeléséhez a következő adatkezelő számára: ENC-kölcsönző Kft. 2100 Gödöllő, Mátyás király utca 6. adószáma: 26251725-2-13

2018. 05. 22.

A megrendelés leadásával nyilatkozol, hogy a fenti szöveget megismerted, értelmezted és elfogadod!